Zebranie członków Oddziału Zachodniopomorskiego

Oddział Zachodniopomorski PTI zaprasza wszystkich członków na zebranie, które odbędzie się 7 kwietnia, w godz. 17:30-19:30, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Mickiewicza 64).

Na spotkaniu będą omawiane min. przygotowania do Ogólnopolskiego Testu Informatycznego (OTI), prace nad Biuletynem PTI oraz organizacja dwóch tegorocznych konferencji - Informatyki w Zarządzaniu oraz Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej (CMEE). Tomasz Klasa przedsatwi inicjatywę powołania Zachodniopomorskiego Forum Informatyków. Dyskusja dotyczyć będzie także udziału delegatów w Zjeździe Nadzwyczajnym oraz spraw członkowskich.