Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wydruk broszury informacyjnej

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza do składania oferty cenowej na usługę druku broszury informacyjnej o działalności Rady w ramach projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT”. Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełną treść dokumentu wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o udzieleniu zamówienia „Usługa druku i dostawy broszury informacyjnej o działalności Rady” oferentowi System Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski, 20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie 73B, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.