Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na catering

Polskie Towarzystwo Informatyczne ponownie zaprasza do składania oferty cenowej na usługi cateringowe w ramach projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprzednie zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1012760).

Pełną treść aktualnego zapytania ofertowego wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

W związku z faktem, iż złożona oferta cenowa przewyższa wartość przewidzianą na realizację przedmiotu zamówienia, Komisja Wyboru Ofert uznała jednogłośnie drugie postępowanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora ITrównież za nierozstrzygnięte.