Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na catering

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza do składania oferty cenowej na usługi cateringowe w ramach projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełną treść dokumentu wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

W związku z faktem, iż złożone oferty przewyższają wartość przewidzianą na realizację przedmiotu zamówienia, Komisja Wyboru Ofert uznała jednogłośnie postepowanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT za nierozstrzygnięte.