XXXIII Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Trwa XXXIII Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Wydarzenie od roku 1984 organizowane jest przez Oddział Dolnośląski PTI.

W tej edycji oceniane będą prace, które zostały obronione terminie przewidzianym przez regulamin studiów, w trakcie kończącego się roku akademickiego (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.). Autorzy prac powinni nadsyłać zgłoszenia na adres wroclaw@pti.org.pl. Należy pamiętać o załączeniu samej pracy, formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia z uczelni o tym, że zgłoszone opracowanie zostało obroniona jako praca magisterska w roku akademickim 2015/2016.

Jury przewodniczy wiceprezes Oddziału Dolnośląskiego i pomysłodawca konkursu – kol. Zygmunt Mazur. W skład komisji konkursowej wchodzą także profesorowie – Jerzy Brzeziński, Adam Grzech, Zbigniew Huzar, Andrzej Kwiecień, Marian Noga oraz dr hab. Lech Madeyski i dr inż. Zbigniew Szpunar, który pełni funkcję sekretarza jury.

Komisja Konkursowa przyjmuje prace do dnia 10 października 2016 r. Wyniki konkursu będą ogłoszone do końca bieżącego roku.

Zapraszamy wszystkich dyplomantów do udziału. Więcej informacji można znaleźć na stronie Oddziału Dolnośląskiego - http://pti.wroc.pl/html/konkurs_obecna_edycja.xml.