XVIII Krajową Konferencję Inżynierii Oprogramowania (KKIO) w 2016 r. organizuje Oddział Dolnośląski

Celem KKIO 2016 jest stymulowanie badań i promocja współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, biznesowymi oraz przedstawicielami administracji. W szczególności KKIO 2016 ma być forum prezentacji problemów i potrzeb organizacji (przemysłu), dorobku naukowego, który te problemy i potrzeby może zaspokajać oraz miejscem nawiązywania kontaktów, które mogą zaowocować wspólnie realizowanymi innowacyjnymi projektami w ramach programów międzynarodowych – Inteligentny Rozwój, czy Horyzont 2020. Do celów KKIO 2016 należy również propagowanie wiedzy wśród kadr menedżerskich organizacji oraz instytucji państwowych na temat inżynierii oprogramowania oraz możliwości alokacji najnowszych osiągnięć inżynierii oprogramowania i systemów oprogramowania w kierowanych organizacjach.

Zapraszamy naukowców, doktorantów oraz przedstawicieli biznesu do nadsyłania prac badawczych, badawczo-rozwojowych, aplikacyjnych, dotyczących edukacji w zakresie inżynierii oprogramowania oraz zastosowań oprogramowania w biznesie. Prace mogą być redagowane w języku polskim lub angielskim.

Dodatkowo, zapraszamy do zgłaszania sesji specjalnych, jak również paneli dyskusyjnych i warsztatów szkoleniowych/biznesowych.

Wszystkie zaakceptowane artykuły zgłoszone do sesji głównej konferencji, jak również do sesji specjalnych będą opublikowane w jednym z następujących wydawnictw:

Autorzy wybranych artykułów zostaną zaproszeni do zgłoszenia rozszerzonej wersji prac do jednego z następujących czasopism:

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:
Termin konferencji: 15-17 września 2016 r.
Miejsce konferencji: Wrocław, Hotel Campanile Stare Miasto, ul. Jagiełły 7
Strona WWW: http://kkio.pti.org.pl

WAŻNE DATY:
- Termin przesłania propozycji Sesji Specjalnych/Warsztatów: 1.02.2016
- Termin przesłania propozycji Paneli Dyskusyjnych, Warsztatów Szkoleniowych/Biznesowych: 30.05.2016

Zgłoszenia do wydawnictwa Springer:
- Termin przesłania abstraktów: 1.03.2016
- Termin przesyłania referatów: 15.03.2016
- Powiadomienie o akceptacji: 9.05.2016
- Termin przesłania ostatecznej wersji: 23.05.2016

Zgłoszenia do wydawnictw PTI/WSB:
- Termin przesłania abstraktów: 11.04.2016
- Termin przesyłania referatów: 25.04.2016
- Powiadomienie o akceptacji: 20.06.2016
- Termin przesłania ostatecznej wersji: 30.06.2016

Prosimy o przesłanie Zgłoszenia Sesji Specjalnej/Warsztatu na adres: miroslaw.ochodek@cs.put.poznan.pl do 1 lutego 2016 r.

Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie konferencji http://kkio.pti.org.pl/en/special-sessions.

Prosimy o przesłanie Zgłoszenia Warsztatu Szkoleniowego/Biznesowego lub Panelu Dyskusyjnego na adres: bogumila.hnatkowska@pwr.edu.pl do 30 maja 2016 r. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie konferencji http://kkio.pti.org.pl/en/special-sessions.