XII edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego ogłoszona

Ogłoszono XII konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców w zakresie informatyki. Celem nagrody, przyznawanej od 2004 r., jest promowanie polskiej informatyki i jej osiągnięć przez nagradzanie wybitnych młodych polskich naukowców w tej dziedzinie. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są związani z krajową instytucją parającą się badaniami naukowymi w dziedzinie informatyki. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia, konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2016, a uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2016.

Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym i Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM).

Wszelkie pytania należy kierować na adres: nagroda@mimuw.edu.pl, więcej informacji można znaleźć także na stronie internetowej- http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/ .