Utworzono Oddział Lubelski PTI

27 lutego odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na stanowisko prezesa został wybrany Marek Miłosz, były przewodniczący Koła Lublin. Mariusz Haleniuk będzie pełnił funkcję wiceprezesa i skarbnika. W skład Zarządu weszła także Elżbieta Miłosz. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Bożenna Hołoń (przewodnicząca), Robert Nowomiejski oraz Michał Roman. Sąd Koleżeński Oddziału będzie działał w składzie trzyosobowym, wybrani zostali do niego Wojciech Kulik, Marcin Jurzysta i Bogdan Wit.

Władzom i członkom nowego Oddziału serdecznie gratulujemy!