Utworzono Odddział Podkarpacki PTI

W dniu wczorajszym, 28.01 został utworzony nowy oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Koło w Rzeszowie przekształciło się w Oddział Podkarpacki. Na stanowisko prezesa został powołany Marek Bolanowski, w skład Zarządu weszli także Andrzej Paszkiewicz, Damian Mazur i Tadeusz Kwater. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Robert Pękala, Jacek Jamiński oraz Zbigniew Gomółka. Sąd Koleżeński Oddziału będzie działał w składzie trzyosobowym, wybrani zostali do niego Mirosław Mazurek, Paweł Dymora, Galina Setlak.

Władzom i członkom nowego Oddziału serdecznie gratulujemy!