Telemedycyna i eZdrowie

Nowoutworzona sekcja PTI – „eZdrowie-życie bez barier” – zaczęła już prężnie działać. W dniach 2-3 września odbędzie się w Warszawie konferencja Telemedycyna i eZdrowie 2016 / Telemedicine and eHealth 2016, w której organizację włączyła się Sekcja. Oddział Mazowiecki PTI oraz Sekcja ”eZdrowie–życie bez barier” są oficjalnymi Partnerami Konferencji. Partnerstwo to jest inauguracją wymiany wiedzy i doświadczeń Polskiego Towarzystwa TeleMedycyny i e-Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Porozumienie o współpracy pozwoli zbliżyć stanowiska obu organizacji i realizować wspólne przedsięwzięcia. Osią kooperacji będzie promocja dobrych praktyk i działania na rzecz skutecznego wdrażania jak najlepszych rozwiązań w zakresie eZdrowia.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. oprogramowanie i hardware stosowane w medycynie, aplikacje mobilne dla pacjentów i lekarzy, zdalne systemy chirurgiczne, czy bezpieczeństwo transmisji danych wrażliwych w obszarze telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia. Przewodnicząca Sekcji PTI „eZdrowie-życie bez barier” – kol. Małgorzata Piątkowska – wygłosi referat na temat celów i obszarów działania sekcji. Szczególnie istotnym tematem dla członków Sekcji jest dostępność systemów i produktów informatycznych dla jak najszerszego grona odbiorów – w tym osób niepełnosprawnych, chorych, po wypadkach, czy choćby kobiet w ciąży. Kol. Małgorzata Piątkowska zaprezentuje także dobre praktyki w zakresie rozwiązań telemedycznych (m.in. dla celów rehabilitacji, diagnostyki, monitorowania stanu zdrowia). Przedstawione zostaną również propozycje tworzenia nowych i upowszechniania istniejących baz wiedzy, takich jak EASTIN, która jest europejską siecią informacji o technologiach wspomagających dla osób niepełnosprawnych. Na konferencji wystąpi także Prezes Oddziału Mazowieckiego – Marcin Paprzycki, który wspiera działania nowo utworzonej Sekcji.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie - http://www.e-zdrowie.org/.