TERW 2016 - rozpoczęła sie rejestracja

Oddział Podlaski PTI serdecznie zaprasza na XI Konferencję "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy", która odbędzie się w dn. 7-10 września 2016 w Hołnach Mejera. Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk medycznych i społecznych.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów, uwzględniających zagadnienia:

Termin zgłaszania odczytów w formie 1-2 stronnicowego streszczenia upływa 1 sierpnia. Autorzy otrzymają informację o akceptacji referatu do 10 sierpnia.

Pełną treść opracowania można zgłaszać do czasopisma "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" (15 ppkt. MNiSW) lub "Advances in Computer Science Research" (5 pkt. MNiSW).

Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału w konferencji osoby przygotowujące rozprawy doktorskie. Autorzy najlepszych prac spośród doktorantów będą zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Dal członków PTI obowiązuje 10 % zniżka. W trakcie obrad konferencji TERW planowane jest zebranie Sekcji Analizy Danych PTI.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie konferencji - http://irys.wi.pb.edu.pl/terw/pl/index.html