TERW 2016

Już jutro, 7 września w Hołnach Mejera rozpoczyna się kolejna, 11. edycja konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (TERW). Wydarzenie organizuje Oddział Podlaski PTI we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy, w szczególności ich zastosowaniu w medycynie. Pierwsza sesja naukowa poświęcona zostanie eksploracji danych medycznych. Dr Robert Milewski przedstawi referat na temat zastosowania sztucznych sieci neuronowych oraz metody PCA do przewidywania potencjału implantacyjnego zarodka w procedurze leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego medycznie. Kolejni prelegenci omówią wykorzystanie drzew decyzyjnych m.in. do podejmowania decyzji w procesie leczenia i diagnozy oraz dla przewidywania wyników leczenia niepłodności. Uczestnicy konferencji będą mogli także wysłuchać referatu dr Jana Czernieckiego o metodach komputerowo wspomaganej analizy nasienia podczas leczenia niepłodności.

Kolejny blok tematyczny dotyczyć będzie rozwiązań informatycznych, które umożliwiają zdalne uczenie się studentom medycyny. W tej części konferencji referaty wygłoszą m.in. dr inż. Wiesław Półjanowicz z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Magdalena Roszak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pierwszy dzień konferencji zakończy wykład prof. Trzęsickiego, który w swojej pracy naukowej łączy elementy filozofii, logiki i informatyki.

Drugi dzień konferencji rozpocznie wystąpienie prof. Leona Bobrowskiego – specjalisty w zakresie eksploracji i reprezentacji wiedzy w wielowymiarowych bazach danych. Kolejne referaty wygłoszą współpracownicy Profesora. Dr inż. Tomasz Łukaszuk opowie o „Wydobywaniu i reprezentacji relacji w przestrzeni wektorowej jako mechanizmie pozwalającym na zarządzanie terminami abstrakcyjnymi w Grafie Wiedzy”, a dr inż. Jerzy Krawczuk przedstawi prezentację na temat „Metryka podobieństwa produktów medycznych w kontekście kategoryzacji dużej bazy produktowej”. Kolejne wystąpienie dotyczyć będzie zastosowania technik data mining do analizy mimowolnych ruchów oka u pacjentów z chorobą Alzheimera, Parkinsona i ze schizofrenią.

Członek zespołu dr hab. Zenona A. Sosnowskiego przedstawi referat dotyczący operatorów OWA w losowych lasach rozmytych z C-rozmytymi drzewami decyzyjnymi, a dr hab. Dariusz Surowik powie o pewnej temporalno-epistemicznej logice z agentem.

Zachęcamy do odwiedzenia stale aktualizowanej strony internetowej konferencji - http://irys.wi.pb.edu.pl/terw/pl/index.html gdzie można znaleźć m.in. harmonogram konferencji, pełen spis konferencyjnych referatów czy też informacje o poprzednich edycjach.