Spotkanie w sprawie zmian w podstawie programowej nauczania informatyki

Sekcja ds. Edukacji Informatycznej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się 24 września, w warszawskiej siedzibie PTI przy ul. Solec 38. Spotkanie dotyczyć będzie proponowanych zmian w podstawie programowej nauczania informatyki. Według zapisów projektu przygotowanego przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji, nauka programowania powinna być wprowadzona już od etapu edukacji wczesnoszkolnej. Jak pisaliśmy wcześniej, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza od września rozpocząć pilotaż nauki programowania od najwcześniejszych lat.

Na spotkaniu Sekcji ds. Edukacji Informatycznej omówione zostaną elementy projektu nowej podstawy programowej, które nadal budzą wątpliwości. Sekcja zgłosiła już wcześniej uwagi do tego dokumentu. Większość z nich została uwzględniona, ale część zapisów nadal wydaje się dyskusyjna. Pilotaż planowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przetestować wszystkie założenia zawarte w propozycji nowelizacji podstawy programowej w praktyce. Działania Sekcji mogłyby zmierzać do obiektywnego zdiagnozowania problemów i opracowania kolejnej opinii lub zaleceń w tej sprawie.

Kolejną bardzo ważną kwestią wydaje się odpowiednie przygotowanie nauczycieli, którzy mieliby zająć się nauczaniem programowania. Obejmuje to zarówno ich szkolenie, jak i przygotowanie programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych. PTI ma duże doświadczenia w zakresie szkoleń różnego rodzaju i mogłoby służyć wsparciem w tej kwestii. Materiałów do nauczania informatyki jest z kolei bardzo dużo, ale wymagają one fachowej weryfikacji i modyfikacji; to także jest zadanie, którym mogłoby się zając Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wszyscy, którzy chcieliby uczestniczyć w spotkaniu, powinni zarejestrować się na stronie https://goo.gl/forms/ou3ddCwY59gQ76Jq2. Przy okazji rejestracji można także zgłosić własne punkty do porządku spotkania. Formularz otwarty jest do 31 sierpnia; po tym terminie ustalony zostanie program i sprawy organizacyjne, zgodnie ze zgłoszonymi sugestiami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej sekcji - http://pti-edu.pti.org.pl/.

Zapraszamy wszystkich do rejestracji i udziału w spotkaniu.