Spotkanie na temat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zapraszamy specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji na spotkanie dotyczące normy PN-ISO IEC 27001. Spotkanie odbędzie się 15 listopada w Katowicach, o godz. 17.30. Równolegle – z użyciem systemu wideokonferencyjnego – będą mogli wziąć w nim udział słuchacze w Warszawie, zgromadzeni w siedzibie PTI. Wydarzenie organizuje ISACA Katowice Chapter wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym.

Na spotkaniu omówione zostanie wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-ISO IEC 2700 zarówno w przemyśle, jak i w administracji. Z publikacji Izby Rzeczoznawców PTI pt. „Wdrożenie wybranych wymagań dotyczących systemów informatycznych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego” wynika, że 91% zbadanych instytucji samorządowych nie zakupiło żadnej normy.

Rejestracja i uczestnictwo w spotkaniu zapewnia uzyskanie 2 PKT CPE (Continuous Professional Education). Spotkanie w Katowicach odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Osoby chętne do udziału bezpośredniego powinny zgłaszać się poprzez formularz na stronie: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/cnti.html. Osoby zainteresowane udziałem zdalnym mogą rejestrować się przez formularz dostępny na stronie http://isaca-2016-11-15-warszawa.evenea.pl/. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.