Spotkanie Rzeczoznawców

W ostatni weekend, w dniach 1-2 października odbyło się kolejne Spotkanie Rzeczoznawców. W pierwszym dniu w obradach uczestniczył Prezes PTI Marian Noga, który w krótkim wystąpieniu przedstawił ogólną sytuację na rynku ICT, podejmowane działania PTI, jak również sytuację finansową. Dyrektor Izby Rzeczoznawców odczytał list od nieobecnego z przyczyn zawodowych Wiceprezesa PTI, kol. rzeczoznawcy Janusza Dorożyńskiego.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo interesujących wykładów. Lista przygotowanych prezentacji wyglądała imponująco:

Poza częścią wykładową, zaplanowano także czas poświęcony na dyskusję. Rzeczoznawcy debatowali o aktualnej sytuacji w Izbie Rzeczoznawców w kontekście zarówno zjawisk rynkowych, jak i zmieniającej się rzeczywistości technologicznej. Pojawiły się interesujące pomysły związane z organizacją pracy Izby, nowymi produktami, promocją, budowaniem marki, przyjmowaniem nowych rzeczoznawców. Momentami dyskusja była nie tylko twórcza, ale i bardzo burzliwa.