Spot o sali konferencyjnej

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, który pokazuje możliwości techniczne sali wideokonferencyjnej znajdującej się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na połączenie z innymi systemami i salami wideokonferencyjnymi zlokalizowanymi w dowolnym miejscu na świecie. Połączenie może być ustanowione również z uczestnikami indywidualnymi, którzy posługują się własnymi komputerami.

Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu mogą korzystać w czasie rzeczywistym z komunikacji głosowej, przekazu wideo oraz współdzielenia danych.

Sprzęt, w który wyposażona jest sala umożliwia także nagrywanie odbywających się wydarzeń.

Po więcej informacji odsyłamy do spotu!

https://www.youtube.com/watch?v=MTycFJxDAAw&list=PLH48o9F54OU5VymShoUPpQpmad6gDi8Vb