Seminarium/konsultacje "Informatyka w nowej szkole"

Oddział Kujawsko-Pomorski zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące planowanych zmian w edukacji informatycznej. Tym razem konsultacje odbędą się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, dnia 7 grudnia o godz. 16. Oprócz Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI w przygotowania zaangażowany jest Zakład Metodyki Nauczania Informatyki WMiI UMK oraz CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

W programie spotkanie:

Organizatorzy proszą o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa do 6 grudnia 2016 roku, pod adresem m.informatyka@metodycy.torun.pl