Sekcja eZdrowie zaprasza na dyskusję o polskiej wersji systemu EASTIN

Sekcja PTI eZdrowie-życie bez barier zaprasza w czwartek, 27 października 2016 r. o godz. 14:00 na spotkanie na temat systemu EASTIN, które odbędzie się w Warszawie, w Instytucie Badań Systemowych PAN przy ul. Newelskiej 6.

Europejska Sieć Informacji o Technologiach Rozwiązujących Problemy Ciężkiej Niepełnosprawności i Autonomii EASTIN (European Assistive Technology Information Network - www.eastin.eu) powstała w wyniku inicjatywy polegającej na stworzeniu systemu zintegrowanej informacji (we wszystkich narodowych językach unijnych) o wyrobach wspomagających, produkowanych w każdym z państw należących do Wspólnoty.

Niestety, z przykrością obserwujemy, że chociaż od wielu lat istnieje gotowy do użycia interfejs systemu w języku polskim, to nasz kraj nie podjął stosownych działań, co objawia się brakiem opisów rodzimych produktów w EASTIN. Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej projektu, kluczem do właściwego korzystania z systemu jest wystawienie przez konkretne państwo swojego reprezentanta narodowego, czyli instytucji zajmującej się wprowadzaniem stosownych danych i biorącej odpowiedzialność za ich bieżącą aktualizację i uzupełnienie. Dane te w postaci opisów produktów zamieszczane są w języku narodowym oraz w języku angielskim. Informacje zawarte w systemie EASTIN są ważne dla praktycznie każdej rodziny w naszym kraju, albowiem wszyscy starzejemy się i kiedyś rozwiązania wspomagające staną się przedmiotem uwagi każdego z nas. Wydaje się, że zgromadzone informacje wzbudzą zainteresowanie szczególnie wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin, polskich producentów, czy kadry rehabilitacyjnej.

Porządek spotkania przewiduje:

  1. Prezentację systemu EASTIN
  2. Warunki przystąpienia do EASTIN
  3. Zapoznanie ze strategią EASTIN

Chcemy umożliwić uczestniczenie w spotkaniu zdalnie, dlatego prosimy o informację zwrotną, czy jest takie zapotrzebowanie. Prosimy także o potwierdzanie udziału bezpośredniego. Potrzebujemy tej informacji, aby można było zorganizować odpowiednią ilość herbaty, kawy, ciastek. Wszystkie zgłoszenia można przesyłać pod adres mejlowy omaz(at)poczta.pl, a na pewno zostaną przekazane organizatorom.