Ruszyła rejestracja na XIII konferencję „Informatyka w Edukacji”

Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja na kolejną, XIII już edycję konferencji „Informatyka w Edukacji”. Jak co roku wydarzenie organizuje Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, razem z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W tym roku konferencja trwaćć będzie aż trzy dni – od 28 do 30 czerwca.

Tematem przewodnim XIII edycji będzie kształcenie informatyczne i programowanie dostępne dla wszystkich uczniów. Problematyka ta stała się szczególnie istotna w świetle planowanych zmian w podstawie programowej nauczania informatyki. Tak, jak pisaliśmy w ostatnim Biuletynie PTI projekt zmian przewiduje m.in. naukę informatyki już od najmłodszych klas szkoły podstawowej. Uczestnicy konferencji będą debatować nad nowym programem nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji, metodyką realizacji wybranych elementów proponowanej podstawy programowej oraz doskonaleniem nauczycieli zajmujących się kształceniem informatycznym.

Poza wiodącym tematem zmian w podstawie programowej, na konferencji – ja co roku – poruszone zostaną kwestie nowoczesnych metod nauczania wspieranych nowymi technologiami, e-nauczania, pracy z uczniem uzdolnionym informatycznie oraz miejsca informatyki w kształceniu zawodowym.

Rejestracja na konferencję odbywa się przez stronę - https://edu.rsei.umk.pl/conference2016/iwe/. Tematy warsztatów można zgłaszać do 15 maja, a wykładów i referatów - do 29 maja. W tym roku po raz pierwszy wprowadzono opłatę konferencyjna w wysokości 250 zł. Pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz członkowie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI są zwolnieni z większości opłat konferencyjnych.