Rocznica śmierci prof. Turskiego

Sekcja Historyczna PTI przypomina, że wczoraj minęły 3 lata od śmierci pierwszego prezesa PTI – prof. Władysława Marka Turskiego.

Profesor Władysław Turski, choć uznawany za nestora polskiej informatyki, swoją drogę naukową rozpoczął od astronomii. Na potrzeby obliczeń astronomicznych używał Elektronicznych Technik Obliczeniowych (ETO) i z czasem informatyka stała się główną sferą jego działań.

W 1961 roku rozpoczął pracę w prace w Centrum Obliczeniowym PAN (późniejszym Instytucie Podstaw Informatyki PAN). W 1962 roku ta jednostka naukowa została wyposażona w komputer Urał-2 produkcji ZSSR. Wkrótce w Centrum Obliczeniowym PAN rozpoczęły się prace nad systemem programowania symbolicznego KLIPA (Kod Liczbowej Interpretacji Parametrów Adresowych), przeznaczonym do użycia na tym komputerze. Wdrożono także dalekopisowe bieżące analizowanie danych obserwacyjnych w krajach RWPG, co pozwalało na wyliczanie efemeryd satelitów Ziemi. W 1962 Władysław Turski uzyskał tytuł doktora nauk matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

W 1965 r. został powołany na członka Grupy Roboczej 2.1 Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji (IFIP). W tymże roku gościł także jako wykładowca na Imperial College of Science and Technology w Londynie. Po powrocie do Polski współpracował z zakładami Elwro, projektując system operacyjny SODA (System Operacyjny Dwu-Aktywny), przeznaczony do wykorzystania na komputerach Odra 1204. W 1966 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rok 1968 ponownie spędził zagranicą – tym razem na stypendium w USA.

Od roku 1972 pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, od 1977 r. współtworzył Instytut Informatyki UW. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1973, w wieku zaledwie 35 lat.

Poza działalnością akademicką, był także popularyzatorem nauki – pisał rozmaite felietony i udzielał wywiadów. Znane było jego przywiązanie do stosowania poprawnej polszczyzny. Na portalu HistoriaInformatyki.pl zarchiwizowano wywiady, których prof. Turski udzielił mediom. Zapraszamy wszystkich do lektury.