Rocznica śmierci prof. Turskiego

Sekcja Historyczna PTI przypomina, że wczoraj minęły 3 lata od śmierci pierwszego prezesa PTI – prof. Władysława Marka Turskiego.

Profesor Władysław Turski, choć uznawany za nestora polskiej informatyki, swoją drogę naukową rozpoczął od astronomii. Na potrzeby obliczeń astronomicznych używał Elektronicznych Technik Obliczeniowych (ETO) i z czasem informatyka stała się główną sferą jego działań.

W 1961 roku rozpoczął pracę w prace w Centrum Obliczeniowym PAN (późniejszym Instytut Podstaw Informatyki PAN). W 1962 roku ta jednostka naukowa została wyposażona w komputer Urał-2 produkcji ZSSR. Wkrótce w Centrum Obliczeniowym PAN rozpoczęły się prace nad systemem programowania symbolicznego KLIPA (Kod Liczbowej Interpretacji Parametrów Adresowych), przeznaczonym do użycia na tym komputerze. Wdrożono także dalekopisowe bieżące analizowanie danych obserwacyjnych w krajach RWPG, co pozwalało na wyliczanie efemeryd satelitów Ziemi. W 1962 Władysław Turski uzyskał tytuł doktora nauk matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

W 1965 r. został powołany na członka Grupy Roboczej 2.1 Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji (IFIP). W tymże roku gościł także jako wykładowca na Imperial College of Science and Technology w Londynie. Po powrocie do Polski współpracował z zakładami Elwro, projektując system operacyjny SODA (System Operacyjny Dwu-Aktywny), przeznaczony do wykorzystania na komputerach Odra 1204. W 1966 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rok 1968 ponownie spędził zagranicą – tym razem na stypendium w USA.

Od roku 1972 pracował w Maszyn Matematycznych MERA, od 1977 r. współtworzył Instytut Informatyki UW. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1973, w wieku zaledwie 35 lat.

Poza działalnością akademicką, był także popularyzatorem nauki – pisał rozmaite felietony i udzielał wywiadów. Znane było jego przywiązanie do stosowania poprawnej polszczyzny. Na portalu HistoriaInformatyki.pl zarchiwizowano wywiady, których prof. Turski udzielił mediom. Zapraszamy wszystkich do lektury.

Poza działalnością akademicką, był także popularyzatorem nauki – pisał rozmaite felietony i udzielał wywiadów. Znane było jego przywiązanie do stosowania poprawnej polszczyzny. Na portalu HistoriaInformatyki.pl zarchiwizowano wywiady, których prof. Turski udzielił mediom. Zapraszamy wszystkich do lektury.