Rezygnacja Prezesa PIIT

Zjazd Nadzwyczajny delegatów Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) przyjął w dniu 14 czerwca rezygnację złożoną przez Prezesa Wacława Iszkowskiego.

W związku z tą decyzją, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Marian Noga przesłał na ręce dr inż. Wacława Iszkowskiego list z podziękowaniami za długoletnią współprace. Prezes Iszkowski był jednym z twórców Izby i od 1993 r. przewodził jej działaniom. Przez cały ten okres Polskie Towarzystwo Informatyczne ściśle współpracowało z Polska Izbą Informatyki i Telekomunikacji – m.in. w zakresie organizacji konferencji naukowych, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i opiniowania aktów prawnych. Dr inż. Wacław Iszkowski jest także częścią naszej społeczności – jako członek-założyciel, członek honorowy i osoba wciąż angażująca się w sprawy PTI.

Prezes Marian Noga wystosował także list gratulacyjny do nowego Prezesa Izby – Pana Ireneusza Piecucha.