Relacja z Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2016

Wczoraj odbyło się doroczne święto polskiej informatyki – Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W tym roku obchodzona była szczególnie uroczyście, bowiem została połączona z obchodami 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.

Uroczystość zgromadziła szerokie grono osób związanych zawodowo z informatyką – członków PTI, przedstawicieli administracji państwowej, środowiska akademickiego, organizacji branżowych i biznesu. W sumie zaszczyciło nas swoją obecnością 170 osób. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli członkowie-założyciele PTI.

Galę otworzył prezes PTI, prof. Marian Noga. Po przywitaniu gości rozpoczęła się pierwsza część oficjalna, którą prowadziła Pani wiceprezes Beata Ostrowska. Polskie Towarzystwo Informatyczne uhonorowane zostało odznaką Zasłużony dla Mazowsza, którą odebrał prezes Marian Noga z rąk Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Magdaleny Flis-Lichoty. Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Pan Piotr Szymczak wręczył na ręce Prezesa Mariana Nogi medal im. profesora Janusza Groszkowskiego z okazji jubileuszu 35-lecia PTI.

Kolejną część uroczystości poprowadził wiceprezes Marek Hołyński. Zgromadzeni obejrzeli nagranie orędzia Sekretarza Generalnego Telecommunication Union - Pana Houlin Zhao, a następnie wysłuchali wystąpień zaproszonych gości. Jako pierwsza przemawiała Pani Minister Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Pani Minister mówiła o nowym, przyjętym 14 kwietnia br. rozporządzaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Dokument ten powstał w związku z lawinowym rozwojem technologii i usług cyfrowych – rozwój społeczeństwa informacyjnego przyniósł nieznane dotąd wyzwania dla instytucji zajmujących się ochroną danych osobowych.

Jako kolejny wystąpił Minister Witold Kołodziejski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Pan Minister podkreślił, że w zakresie cyfryzacji kraju jednym z głównych obecnie celów jest koordynacja działań i połączenie istniejących systemów oraz rejestrów. Drugą osią planowanych działań jest udostępnianie danych, a trzecim najważniejszym obszarem – rozwój społeczeństwa informacyjnego, między innymi poprzez edukację w zakresie umiejętności cyfrowych oraz upowszechnienie korzystania z e-usług.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Jacek Uczkiewicz określił informatyzację jako żywioł, nad którym zapanować nie sposób. Budowa społeczeństwa informacyjnego to nauka dobrego wykorzystania jego siły i sposobów na unikanie zagrożeń. Prezes Uczkiewicz podkreślił także, że powodzenie projektów informatycznych zależy od zaangażowania najwyższych władz instytucji realizującej te przedsięwzięcia.

Jako ostatni głos zabrał wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, Konrad Cuch. Na początku swojego wystąpienia podkreślił, że informacja to szczególne dobro, które stało się w ostatnim czasie cenniejsze niż dobra materialne. Sektor nowoczesnych technologii napędza gospodarkę, jego wzrost od kilku lat jest bardzo dynamiczny. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych ma także pozaekonomiczny wpływ na społeczeństwo – zmienia sposób komunikacji, uczenia się, korzystania z dóbr kultury, czy tworzenia inicjatyw lokalnych.

Kolejnym punktem Gali - po przemówieniach przedstawicieli instytucji publicznych - było wręczenie statuetki nagrody INFOSTAT. W tym roku otrzymał ją członek-założyciel PTI, Jerzy Nowak, w dowód uznania za długoletni wkład w dokumentowanie historii polskiej informatyki i za stworzenie pierwszego polskiego wirtualnego muzeum informatyki – HistoriaInformatyki.pl. Jerzy Nowak poinformował, że archiwa serwisu ostatnio wzbogaciły się o opracowanie wykonane 40 lat temu w Instytucie Automatyki Politechniki Poznańskiej. Dotyczy ono systemu sterowania ruchem ulicznym, który został stworzony na polskim sprzęcie (MERA 300) i na polskim oprogramowaniu, co w obecnym czasie nie miałoby raczej szansy się zdarzyć.

Po przemówieniu Jerzego Nowaka głos zabrał Damien O’Sullivan – Dyrektor Generalny Fundacji ECDL, która zajmuje się certyfikacją umiejętności komputerowych. Ogólnopolski Koordynator ECDL, Pan Jacek Pulwarski otrzymał nominację do konkursu Best Practice Awards za projekt „ECDL Polska w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”.

Ostatnim punktem uroczystości oficjalnej był panel członków-założycieli PTI, moderowany przez Prezesa Oddziału Mazowieckiego, Marcina Paprzyckiego. Nestorzy polskiej informatyki odpowiadali na pytania zgłoszone przez studentów – mi.in. czy spodziewali się, że kiedyś informatyka będzie służyła do rozrywki oraz o czym marzyli rozpoczynając pracę. Marek Hołyński powiedział, że na początku lat 80. RAND Corporation przeprowadził ankietę dotyczącą przyszłości informatyki. Już wtedy była możliwość przesyłania wiadomości elektronicznych i uczestnicy ankiety przewidywali, że będzie można w przyszłości dzielić się plikami muzycznymi, odtwarzać video i tworzyć sieci komputerowe. Spodziewano się jednak, że wszystko to zostanie osiągnięte o wiele później – uśredniona odpowiedź na pytanie, kiedy takie możliwości będą dostępne to 2040 r. Inni członkowie panelu twierdzili z kolei, że nie przewidywali masowego użycia technologii informatycznych – bo wtedy komputery służyły jedynie informatykom do pracy, nikt nie używał ich do rozrywki, czy codziennej komunikacji.

Następnie rozpoczęła się cześć nieoficjalna – poczęstunek, spotkania, rozmowy kuluarowe oraz doskonała zabawa przy muzyce zespołu VOCART.