Relacja z FedCSIS 2016

W dniach 11-14 września odbyła się kolejna, szósta edycja międzynarodowej konferencji naukowej FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information Systems), którą organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne. Tym razem uczestnicy przybyli do Gdańska, na Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W trakcie czterech dni odbyło się ponad 30 sesji tematycznych o zróżnicowanym profilu naukowym: od zastosowań informatyki w zarządzaniu, przez użycie sztucznej inteligencji, przetwarzanie obrazów, aż po prace nad rozwojem sieci komputerowych. Taka mnogość i różnorodność sesji tematycznych sprawiła po raz kolejny, że bez trudu można było znaleźć interesujący temat.

W konferencji wzięło udział 350 osób reprezentujących uczelnie oraz działy badawczo-rozwojowe firm z 39 krajów. Zgłoszono największą w historii konferencji liczbę referatów – ponad 500, spośród których po szczegółowej recenzji wybrano nieco ponad 130. FedCSIS tym samym utrzymał pozycję jednej z informatycznych konferencji naukowych w Polsce, na których najtrudniej opublikować artykuł. Zaprezentowane na konferencji materiały po wydaniu będą indeksowane m.in. w Web of Science.

Podczas konferencji odbyły się cztery wykłady zaproszonych prelegentów zagranicznych. Stan Matwin przedstawił problematykę analizowania zbiorów ‘big data’ na przykładzie projektu przetwarzania danych śledzenia statków w systemie AIS (Automatic Identification System). Okazuje się, że z historii zmian położenia statków rybackich można wywnioskować, jak przemieszczają się ławice ryb, a w konsekwencji – jak zmienia się ekosystem oceanu. Kolejny z prelegentów, Frederick Ahlemann opowiedział, jak (jego zdaniem) zmienią się działy IT w przedsiębiorstwach w nadchodzących latach. Zwrócił uwagę, że obecne struktury komórek IT oraz sposób ich działania zupełnie nie pasują do zmian, które już zachodzą w niektórych gałęziach gospodarki, a w innych dziedzinach są „tuż za rogiem”. Przedstawił tezę, że dostosowanie się do nowych oczekiwań, wymagać będzie całkowitej reorganizacji tych działów, a nawet częściowej ich likwidacji. Przewiduje, że prace programistyczne będą coraz częściej outsourcowane (zlecane), natomiast prace analityczne będą coraz ściślej integrowane z komórkami biznesowymi organizacji.

Trzeci wykład zaproszony wygłosił Michael Segal; omówił on z kolei problemy związane z budowaniem dynamicznych sieci urządzeń, których zastosowanie rośnie wraz z rozwojem Internetu Rzeczy oraz wdrażaniem prac nad pojazdami autonomicznymi. Gdy elementy sieci znajdują się w ruchu, dobór struktury odpowiedniej ze względu na jakość sygnału, zużycie energii i parametry transmisji danych nie jest zadaniem łatwym. Ostatni z prelegentów, Clemens Szyperski zaprezentował swoje doświadczenia z prac nad budową chmurowej usługi Microsoft Azure.

Ważnym elementem FedCSIS są także wydarzenia towarzyszące, o charakterze integracyjnym i rozrywkowym. Każdego wieczora zaplanowano atrakcje innego rodzaju. Pierwszego dnia w głównym gmachu Politechniki Gdańskiej odbył się wieczór integracyjny, uświetniony koncertem uczelnianego chóru. Drugiego dnia uczestnicy zaproszeni byli do znanego klubu studenckiego Kwadratowa, a za klimat artystyczny odpowiadał zespół Annutara. Trzeciego wieczora, tradycyjnie już, odbyła się oficjalna gala, stanowiąca podsumowanie konferencji. Podczas tej uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom konkursu przetwarzania danych (zastosowania sztucznej inteligencji) oraz osobom wyróżnionym za najlepsze artykuły.

Podobnie jak podczas zeszłorocznego FedCSIS, w tym roku także najważniejsze momenty konferencji były rejestrowane. Efektem będzie szereg materiałów wideo, które zostaną udostępnione na kanale PTI na YouTube’ie. Wśród zarejestrowanych materiałów można będzie znaleźć wykłady wszystkich czterech wspomnianych wcześniej zaproszonych prelegentów, przeprowadzone z nimi wywiady, a także relację z gali i wręczenia nagród.

Zakończenie tegorocznej edycji to jak zwykle znak, że nadchodzi już kolejna. Za rok, zgodnie z dotychczasową praktyką, zaplanowano inną lokalizację. Nowością będzie fakt, że FedCSIS odbędzie się nie w Polsce, a w Czechach. Współorganizatorem kolejnej edycji będzie Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze. Na stronie konferencji rośnie już lista wydarzeń, które będą miały miejsce w 2017 roku. Zapraszamy, za mniej niż rok, od 4 do 7 września 2017, do Pragi, na FedCSIS 2017!

Więcej zdjęć z konferencji można znaleźć na stronie https://fedcsis.org/2016/gallery