Prof. Janusz Kacprzyk – członek Mazowieckiego Oddziału PTI – został powołany do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA – European Academy of Sciences and Arts)

Akademia uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Nowi członkowie wybierani są wyłącznie przez grono naukowców i artystów należących już do Akademii, a podstawą nominacji jest bogaty dorobek naukowy lub artystyczny. Nie można zgłosić się do niej samemu ani uzyskać nominacji z uczelni lub instytucji.

Europejska Akademia Nauk i Sztuk – wbrew swojej nazwie skupia najwybitniejszych naukowców, filozofów i artystów nie tylko ze starego kontynentu, ale również z innych regionów świata. Organizacja liczy w tej chwili ponad 1700 członków, w tym 32 laureatów Nagrody Nobla.

Wśród tego grona jest tylko 30 Polaków, w tym Ryszard Tadeusiewicz, Michał Kleiber, Jerzy Buzek, Andrzej Zoll i Krzysztof Penderecki. Prof. Michał Kleiber od stycznia 2015 r. piastuje dodatkowo rolę wiceprzewodniczącego Akademii.

Prof. Janusz Kacprzyk dołączył do grona Akademików dzięki bardzo bogatemu dorobkowi naukowemu w zakresie analizy danych, podejmowania decyzji i sztucznej inteligencji. Szczególnie interesuje się rozmytymi metodami reprezentacji i przetwarzania informacji, logiką rozmytą oraz systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji.

Prof. Kacprzyk jest od wielu lat związany z Polską Akademią Nauk, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych PAN. Bierze udział także w pracach rad naukowych Instytutu Podstaw Informatyki, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Współpracuje z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarzadzania w Warszawie. Przez wiele lat wykładał również na Politechnice Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oprócz działalności w Polskim Towarzystwie Informatycznym, pracuje także na rzecz innych polskich towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Prof. Janusz Kacprzyk oprócz pracy akademickiej w Polsce, pełni rolę profesora honorowego i wizytującego na zagranicznych uniwersytetach – min. Yli Normal Uniwersity w Chinach, Tijuana Institute of Technology w Meksyku, RIKEN Brain Research Institute w Japonii. Prof. Kacprzyk jest także członkiem korespondentem zagranicznym Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych (RACEF – Real Akademia de Ciencias Economicas y Financiarias). Otrzymał tytuł Fellow of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Fellow of International Fuzzy Systems Association (IFSA) oraz Fellow of European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI).

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Naukowej, dwoma nagrodami Pioneer Award przyznawanymi przez IEEE, wyróżnieniem AutoSoft Lifetime Achievement Award oraz odznaczaniem 6th Kaufmann Prize and Gold Medal.