Próbna matura z informatyki

Oddział Kujawsko-Pomorski PTI już po raz 7. zaprasza do udziału w próbnej maturze z informatyki. Inicjatywa współorganizowana jest przez Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu.

Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania opisanymi na stronie Centralnej Komisji egzaminacyjnej.

Nauczyciele, którzy chcieliby przeprowadzić próbną maturę z informatyki w swoich szkołach, mogą skorzystać z platformy http://edu.rsei.umk.pl/edu_info/.