Prezes PTI – Marian Noga – członkiem Komitetu Informatyki PAN

Profesor Marian Noga został powołany w skład Komitetu Informatyki PAN. Komitet zajmuję się promocją rozwoju informatyki jako kluczowej obecnie gałęzi nauki i technologii. Koordynuje również współpracę z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (International Federation for Information Processing - IFIP). Ta ostatnia organizacja została powołana w 1960 r. pod auspicjami UNESCO i skupia największe towarzystwa informatyczne z ponad 40 krajów.

Komitet Informatyki PAN, pełniąc funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji zajmuje się organizowaniem w Polsce międzynarodowych konferencji i spotkań sponsorowanych przez IFIP. Działania Komitetu Informatyki ogniskują się także na inicjowaniu współpracy polskich naukowców ze specjalistami z całego świata, w ramach grup roboczych i komitetów technicznych IFIP-u.

W skład Komitetu Informatyki PAN wchodzą także inni członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego; pełny skład Komitetu można znaleźć na stronie - www.ki.pan.pl/index.php/pl/sklad.