Powołano Oddział Świętokrzyski PTI

Dnia 5 marca 2016 roku, na Walnym Zgromadzeniu w Sandomierzu ukonstytuował się Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Na stanowisko prezesa Oddziału został wybrany Artur Tusień, funkcję wiceprezesa będzie pełnił Sławomir Luściński, a skarbnika - Rafał Kołodziejczyk. W skład Zarządu wszedł także Jan Kocój.

Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie Maciej Kobryń, w jej skład weszli także Michał Pańtak i Ryszard Mężyk. Do Sadu Koleżeńskiego wybrani zostali: Marcin Nowak (przewodniczący), Mariusz Baniecki oraz Zbigniew Nagórny. Komisja Wnioskowa działać będzie w składzie: Witold Majka i Marian Sroczyński.

Władzom i członkom nowego Oddziału serdecznie gratulujemy!