Podlaska Nagroda Edukacyjna OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE (Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego – Nagroda Edukacyjna).

Celem przyznawania Nagrody jest uhonorowanie osób oraz instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki na terenie woj. Podlaskiego oraz promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki.

Nagroda będzie przyznawana w dwóch kategoriach – indywidualnej i instytucjonalnej. Do pierwszej kategorii mogą być zgłaszane osoby, które mają na swoim koncie osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. W drugiej kategorii nagrody będą przyznawane
za inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji.

Informacje o Nagrodzie i regulamin są dostępne na stronie internetowej Oddziału Podlaskiego PTI (http://www.podlaskie.pti.org.pl) i profil na Facebooku (https://www.facebook.com/Opptine). Szczegółowych informacji o Nagrodzie może udzielić także kol. Zdzisław Babicz z Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI – zdzislaw.babicz@zg.pti.org.pl.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 29.04.2016 r. przez elektroniczne formularze zgłoszeniowe.