Pilotaż nauki programowania

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało w nadchodzącym roku szkolnym przeprowadzenie pilotażu nauki programowania od najmłodszych lat. Oparty jest on na propozycji podstawy programowej z informatyki, opracowanej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji w 2015 r. Przypominamy, że Sekcja ds. Edukacji Informatycznej PTI przygotowała opinię o tym projekcie (można ją znaleźć na stronie https://wstoin.pti.org.pl lub w Biuletynie PTI nr 3-4/2015-1/2016.

Nowa podstawa programowa zakłada wprowadzenie elementów nauki programowania już w trakcie edukacji wczesnoszkolnej. Na początkowym etapie edukacji chodzi głównie o naukę rozwiązywania problemów oraz rozwój myślenia abstrakcyjnego poprzez gry i zabawy; kolejnym etapem jest wprowadzenie programowania wizualnego, a dopiero potem – formalnych języków programowania.

Poza rozwojem logicznego myślenia, nauka programowania ma także przyczynić się do rozwoju kreatywności i innowacyjności. Wdrażanie tak rozumianej nauki programowania do edukacji formalnej powinno dotyczyć nie tylko zajęć informatycznych, ale również zajęć z innych przedmiotów.

Do pilotażu mogą zgłaszać się wszystkie szkoły. Ministerstwo podkreśla, że etap testowy powinien zostać przeprowadzony nie tylko w klasach, czy szkołach o profilu informatycznym, ale na jak najbardziej zróżnicowanej próbie uczniów i nauczycieli. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na portalu https://programowanie.men.gov.pl.

Ministerstwo zapowiada, że w trakcie pilotażu zostaną uruchomione różne metody wsparcia nauczycieli – kursy i studia podyplomowe, platforma komunikacji oraz materiały dydaktyczne. Wśród zasobów edukacyjnych znalazły się zadania z Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr, organizowanego przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.