Pierwsze spotkanie sekcji „eZdrowie i życie bez barier”

Na dzień 12 maja zaplanowano pierwsze spotkanie sekcji „eZdrowie i życie bez barier”. Sekcja ma się zajmować problematyką wykorzystania technologii informatycznych w celu poprawy jakości życia i samodzielności osób niepełnosprawnych i starszych. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych obszarem styku informatyki, medycyny i dostępności.

Spotkanie odbędzie się w lokalu należącym do Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO. Kol. Małgorzata Piątkowska opowie o funkcjonowaniu tego miejsca, w którym rehabilituje się dzieci, młodzież i wspiera także dorosłe osoby z uszkodzonym słuchem. Poza tym na spotkaniu poruszone będą plany sekcji na bieżący rok, w udział w konferencji Telemedycyna i eZdrowie 2016. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku lub portalu MeetUp.