Pierwsze spotkanie Rady Sektorowej ds. Kompetencji IT

W dniu wczorajszym, 15 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Sektorowej ds. Kompetencji IT. Podczas spotkania wręczono nominacje członkom Rady Sektorowej, przedstawiono organizację i plany pracy Rady, uchwalono regulaminy działania oraz posiedzeń Rady. Poza tym uczestnicy mieli możliwość zgłoszenia propozycji tematyki i składu zespołów roboczych Rady. Przewidziano też wystąpienia zaproszonych gości, którzy przedstawili przykłady i możliwości współpracy instytucji edukacyjnych z rynkiem pracy informatyków.

więcej informacji: www.radasektorowa.pl

 

(fot. Dariusz Dolczewski)

 

 

(fot. Dariusz Dolczewski)

 

 

(fot. Dariusz Dolczewski)

 

 

(fot. Dariusz Dolczewski)

 

 

(fot. Dariusz Dolczewski)

 

 

(fot. Dariusz Dolczewski)

 

 

(fot. Małgorzata Piątkowska)