Październikowy Klub Informatyka – Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Oddział Mazowiecki PTI zaprasza na kolejny Klub Informatyka. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Współorganizatorami październikowego Klubu Informatyka jest Sekcja Bezpieczeństwa Informacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polski Oddział IEEE Computer Society, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Składowe infrastruktury krytycznej to jedenaście systemów wyspecyfikowanych przez Ustawę o zarzadzaniu kryzysowym, w tym np. system energetyczny, system produkcji i dystrybucji paliw, ale również ochrona zdrowia czy działalność służb bezpieczeństwa. Ustawa nakłada obowiązek zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych systemów adresując go do wszelkich podmiotów, także czysto komercyjnych, będących operatorami tej infrastruktury.

Spotkanie Klubu będzie miało formę dyskusji panelowej, do której zaprosiliśmy ekspertów postrzegających tematykę z różnych punktów widzenia: tak od strony technicznej, jak i tych, którym nieobce jest budowanie metodyk na potrzeby zarządzania tą infrastrukturą.

Spotkanie odbędzie się 4 października, o godz. 18 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (ul. Rektorska 4), sala 4.01.

Wstęp na spotkanie jest wolny, jednak ze względów logistycznych, wszystkich którzy chcą wziąć udział, prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa pod adresem mejlowym omaz(at)poczta.pl

za: http://mazowsze.pti.org.pl/11,Archiwum/article:142