Opinia PTI o dokumencie "Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych"

Polskie Towarzystwo Informatyczne dnia 16 lutego wydało opinię skierowaną do Minister Cyfryzacji, Anny Streżyńskiej w sprawie dokumentu "Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych". Dokument przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji można pobrać tutaj.

Strategia ta była oceniana w dwóch perspektywach - z odniesieniem do wcześniejszych dokumentów dotyczących informatyzacji Państwa oraz w oderwaniu od jakichkolwiek innych materiałów. Całą treść opinii Polskiego Towarzystwa Informatycznego można znaleźć na naszych stronach - zapraszamy do lektury.