Ogólnoświatowy konkurs „Jak ECDL pomógł mi w nauce”

W roku 2016 Fundacja ECDL zorganizowała po raz drugi konkurs dla młodzieży z całego świata. Zadanie polegało na wykonaniu za pomocą smartfonu 15 sekundowego filmiku, który ilustrował tytuł konkursu: „Jak ECDL pomógł mi w nauce”. Do organizatorów wpłynęło ponad 200 prac ze wszystkich kontynentów. Zwycięzcą konkursu został Patryk Grenczyk – uczeń klasy II Technikum nr 4 w Bytomiu. Nauczycielem grafiki komputerowej, który był opiekunem pracy jest pani Marta Zawadzka, a dyrektorem szkoły – pani Beata Kołodziejczyk. Zwycięzcą pierwszej edycji tego konkursu w roku 2015 został również Polak - Marcin Orecki, uczeń Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie.

Tegoroczny laureat nagrodę otrzymał z rąk pana Jakuba Christopha, Dyrektora ds. Europy Fundacji ECDL, który specjalnie w tym celu przyjechał do Polski. Na ceremonii wręczenia był także obecny Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego - prof. Marian Noga, Ogólnopolski Koordynator ECDL - pan Jacek Pulwarski oraz Śląski Koordynator ECDL - pani Elżbieta Bowdur.

Uroczystość odbyła się w dniu 15.04.2016 w Sali Złotej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, z udziałem Wicewojewody Śląskiego - pana Mariusza Trepki i Śląskiego Kuratora Oświaty - pani Urszuli Bauer.

Podczas uroczystości przedstawiciele PTI wręczyli pani Urszuli Bauer - Śląskiej Kurator Oświaty - List Intencyjny z zaproszeniem do współpracy w ruszającym obecnie w Polsce Projekcie „KLASA z ECDL”. Inicjatywa skierowana jest do szkół gimnazjalnych i polega na bezpłatnym wsparciu merytorycznym dla uczniów i nauczycieli informatyki w zdobywaniu kompetencji cyfrowych na poziomie europejskim. Tym samym projekt „KLASA z ECDL” został zainaugurowany w województwie śląskim.

Wicewojewoda Śląski, Mariusz Trepka wręcza zwycięzcy nagrodę (obok: Jakub Christoph - Fundacja ECDL i Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty)

 

Od lewej: Jakub Christoph - Fundacja ECDL, Mariusz Trepka - Wicewojewoda Śląski, Patryk Grenczyk - zwycięzca konkursu i Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty

 

Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty prezentuje List Intencyjny z zaproszeniem do współpracy w ruszającym obecnie w Polsce Projekcie „KLASA z ECDL”. Obok, od prawej: Jacek Pulwarski - Ogólnopolski Koordynator ECDL, Mariusz Trepka - Wicewojewoda Śląski, Elżbieta Bowdur - Śląski Koordynator ECDL, prof. Marian Noga - Prezes PTI

 

Od lewej: Elżbieta Bowdur - Śląski Koordynator ECDL, Mariusz Trepka - Wicewojewoda Śląski, Jacek Pulwarski - Ogólnopolski Koordynator ECDL, Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty