Odznaczenia przyznane PTI z okazji 35-lecia

Jak podaliśmy w relacji z Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, PTI zostało wyróżnione z okazji jubileuszu 35-lecia Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz medalem Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. profesora Janusza Groszkowskiego.

Odznaka „Zasłużony dla Mazowsza” jest nadawana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dowód uznania za działania na rzecz regionu. Wyróżnienie to otrzymują osoby oraz podmioty, które przyczyniły się do naukowego, edukacyjnego, gospodarczego lub kulturalnego rozwoju Mazowsza. O jej przyznaniu decyduje specjalnie powołana Komisja Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, złożona z przewodniczącego Sejmiku oraz przewodniczących wszystkich klubów radnych województwa.

Medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. profesora Janusza Groszkowskiego przyznawany jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla elektryki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Medal nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.