Oddział Małopolski objął honorowym patronatem Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP

W tym roku organizowana jest już XI edycja tego wydarzenia. Finał konkursu odbędzie się w dniach 17-20 marca 2016 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. W tym etapie wezmą udział laureaci wyłonieni podczas eliminacji organizowanych w macierzystych jednostkach OHP.

Długoletni tradycja konkursu wynika z tego, że kształcenie informatyczne jest jednym z głównych priorytetów w ramach działalności edukacyjnej Ochotniczych Hufców Pracy. OHP stara się o podniesienie poziomu wiedzy informatycznej wśród młodzieży, a także propagują także wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Patronat honorowy nad konkursem – oprócz Polskiego Towarzystwa Informatycznego – objęli także: Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Microsoft Polska oraz Krakowskie Centrum Egzaminacyjne ECDL i Małopolski Koordynator ECDL - Beata Chodacka.