Nowy numer Biuletynu PTI

Nowe wydanie Biuletynu PTI jest już dostępne w wersji elektronicznej. Można je pobrać z naszej strony http://biuletyn.pti.org.pl/BiuletynPTI-2016-01.pdf.

W numerze znalazły się miedzy innymi artykuły autorstwa rzeczoznawców PTI. Piotr Bała przedstawił opinię Sekcji ds. Edukacji Informatycznej na temat propozycji zmian w podstawie programowej nauczania informatyki. Przemysław Jatkiewicz przygotował dwa artykuły traktujące o stanie wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności w serwisach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Czytelnicy znajdą w najnowszym Biuletynie także zapowiedzi nadchodzących wydarzeń organizowanych przez PTI – min. Mistrzostw Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim oraz XVIII Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania, która odbędzie się tym razem we Wrocławiu.

W numerze znalazły swoje miejsce także teksty dokumentujące tematykę poruszaną podczas zeszłorocznych wydarzeń – konferencji FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information Systems) oraz CMEE (Computational Methods in Experimental Economics). Tomasz Klasa przeprowadził wywiady z dwoma wykładowcami zaproszonymi na FedCSIS - Wojtkiem Kozaczyńskim, który zajmuje się telemetrią w Windows oraz Rickiem Glickiem, współtwórcą RedShift. Anna Borawska opisała zastosowanie metod komputerowych w ekonomii eksperymentalnej.

Pod koniec numeru zamieściliśmy dwa teksty nieco „lżejsze” - materiał Adriana Kapczyńskiego traktujący o potędze społeczności PTI oraz felieton Wojtka Olejniczaka o historiach paryskich i dziwnych zrządzeniach losu, które spotkały pewnego niezbyt pracowitego programistę COBOL-a.

Egzemplarze drukowane zostaną rozesłane do członków PTI, którzy opłacili składki członkowskie już wkrótce.

Zachęcamy wszystkich do lektury!