Nowy Biuletyn PTI - o edukacji informatycznej

Kolejna edycja Biuletynu PTI została poświęcona problematyce edukacji informatycznej. W numerze można przeczytać m.in. relację z XIII edycji konferencji „Informatyka w Edukacji”, która odbyła się pod koniec czerwca. Kol. Anna Beata Kwiatkowska opisała także założenia nowej podstawy programowej nauczania informatyki. Ministerstwo Edukacji Narodowej pod koniec sierpnia ogłosiło rozpoczęcie pilotażu tego programu, o czym pisaliśmy już wcześniej. W Biuletynie znalazł się także artykuł o programie „Klasa z ECDL”, który łączy realizację nowej podstawy programowej ze ścieżką edukacji umożliwiającą otrzymanie certyfikatu umiejętności komputerowych. W numerze zamieszczono również relację ze szczecińskiej edycji Ogólnopolskiego Testu Informatycznego, który zastąpił w roku jubileuszu 35-lecia PTI skierowany do uczniów i doskonale już znany konkurs „T.I.K.-TAK!”. Kol. Zdzisław Babicz przygotował artykuł na temat nowej nagrody edukacyjnej OP²TINE przyznawanej przez Oddział Podlaski PTI osobom oraz instytucjom zasłużonym dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki. Nie zabrakło także relacji z kolejnej edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z informatyki – kol. Hanna Mazur opisała uroczyste wręczenie nagród laureatom.

W numerze znalazły się także relacje z najistotniejszych dla PTI wydarzeń ostatnich miesięcy. Kol. Maciej Godniak przygotował obszerny artykuł opisujący Wielką Galę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego połączoną z jubileuszem 35-lecia PTI. Redakcja pokusiła się także o spisanie panelu wspomnień członków-założycieli PTI. W tym tekście można znaleźć refleksje na temat początków informatyki w Polsce, ówczesnej perspektywy rozwoju tej dziedziny wiedzy oraz ciekawe i śmieszne historie związane z pracą informatyka w latach 80. i wcześniejszych.

W Biuletynie zamieszczono także relację ze Zjazdu Nadzwyczajnego, który odbył się 2 lipca. Podczas obrad delegaci podjęli uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego kol. Stanisławowi Jaskólskiemu, który 35 lat temu był jednym z założycieli PTI i nadal aktywnie działa w Towarzystwie – m.in. jako wiceprzewodniczący Sekcji Historycznej.

Po więcej szczegółów odsyłamy do nowego Biuletynu; wersję elektroniczną można bezpłatnie pobrać ze strony http://biuletyn.pti.org.pl/BiuletynPTI-2016-03.pdf.