Nowa pozycja „Biblioteczki Rzeczoznawców PTI” o bezpieczeństwie danych.

Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce czwartą książkę z cyklu wydawniczego Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI”.

Celem cyklu jest przedstawienie treści mogących zainteresować zarówno osoby zajmujące się zawodowo informatyką, jak i tych, którzy w swojej pracy stykają się z zagadnieniami i problemami związanymi z informatyką.

Czwarty tom serii - pod tytułem „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym” - nawiązuje do tematyki poruszanej podczas ostatniej konferencji PTI. Wykonywanie zadań przez instytucje publiczne, niezależnie od ich formy organizacyjnej czy prawnej, wymaga zazwyczaj przetwarzania dużych zbiorów danych. W miarę wzrostu świadomości o wartości rynkowej informacji oraz jej oddziaływaniu na przewagę konkurencyjną, systemy informacyjne są coraz bardziej narażone na niepożądane ingerencje . Straty, jakie mogą wiązać się z naruszeniem bezpieczeństwa informacji są trudne do oszacowania.

Opracowanie zostało przygotowane specjalnie pod kątem funkcjonowania systemów teleinformatycznych w instytucjach państwowych – ze względu na rosnące znaczenie publicznych usług cyfrowych oraz odmienność celów administracji i biznesu. Ważnym wydaje się przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa informacji i danych w organizacjach państwowych oraz sformułowanie na ich podstawie wniosków i potencjalnych zaleceń.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów przedstawiających tematykę dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa danych, z uwzględnieniem specyfiki działania instytucji publicznych. Autorami czwartego tomu z cyklu „Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTIsą eksperci, rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego, specjalizujący się w tematyce polityki bezpieczeństwa i ochrony danych.

Zapraszamy do lektury!