Nowa kadencja Rady ds. Cyfryzacji

Dnia 16 grudnia Minister Anna Streżyńska powołała nowy skład Rady ds. Cyfryzacji. Rada jest „think-tankiem” - jej członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne, a także inne dokumenty związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Członek nowej Rady ds. Cyfryzacji, prof. Jerzy Nawrocki był gościem ostatniego posiedzenia Zarządu. Przedstawił on aktualne obszary działania Rady, jej kompetencje doradcze oraz otoczenie prawno-administracyjne. Profesor Nawrocki zobowiązał się także do prezentowania stanowiska Polskiego Towarzystwa Informatycznego na forum Rady w wybranych kwestiach.

https://mc.gov.pl/aktualnosci/nowy-sklad-rady-ds-cyfryzacji