Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców-informatyków

Przypominamy, że 15 kwietnia upływa termin zgłoszeń kandydatów do Nagrody im. Witolda Lipskiego. Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców zajmujących się informatyką. O nagrodę ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które nie przekroczyły 30. roku życia. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym i Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM).

Wszelkie pytania należy kierować na adres: nagroda@mimuw.edu.pl, więcej informacji można znaleźć także na stronie internetowej- http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/ .