Ministerstwo Cyfryzacji pyta, jak otwierać dane publiczne

Ministerstwo Cyfryzacji zbiera opinie na temat sposobu udostępniania danych publicznych. Każdy obywatel może wypełnić ankietę w formie elektronicznej i przesłać na adres otwartedane@mc.gov.pl.

W ankiecie zawarto między innymi pytania na temat tego, jakimi danymi respondenci są zainteresowani, w jakim celu chcieliby je pozyskać oraz o to, jakie bariery obecnie utrudniają dostęp do tego typu informacji.

Ministerstwo podkreśla, że otwarty dostęp do danych w formie elektronicznej jest istotny zarówno dla przedsiębiorców, którzy mogą budować na ich podstawie swoje innowacyjne usługi, jak też dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowania transparentności instytucji publicznych. Ministerstwo Cyfryzacji zamierza wypracować jeden standard publikacji danych, który podniesie ich jakość oraz ułatwi nawigację w ramach prowadzonych przez urzędy biuletynów informacji publicznej.

Dostępne obecnie zasoby elektroniczne są zgromadzone w serwisie DanePubliczne.gov.pl – katalog pozwala wyszukiwanie pozycji, które można potem pobrać ze stron źródłowych. Zbiór zawiera dokumenty dotyczące administracji publicznej, biznesu i gospodarki, budżetu i finansów, nauki i oświaty, pracy i pomocy społecznej, sportu i turystyki, rolnictwa, społeczeństwa oraz środowiska.