Międzynarodowa Konferencja Informatyka w Zarządzaniu

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Informatyka w Zarządzaniu (International Conference on Information Technologies in Management), którą organizuje Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, przy współpracy z Oddziałem Mazowieckim PTI, Sekcją Informatyki w Zarządzaniu PTI oraz ACM Łódź Chapter. Konferencja odbędzie się 24 listopada, w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Organizatorzy przedłużyli termin nadsyłania abstraktów do 31 października. Tematyka konferencji obejmuje m.in. systemy analizy danych wspierające procesy decyzyjne w biznesie (Bussiness Inteligence). Przewidziano wystąpienia na temat programów opartych o analizę wielkich woluminów danych (Big Data) oraz takich, które bazują na przetwarzaniu semantycznym. Prelegenci mogą także zgłaszać prezentacje na temat programowania agentowego, architektury zorientowanej na usługi (SOA) oraz chmury obliczeniowej (Cloud Computing). Wśród wystąpień konferencyjnych znaleźć się mają i te dotyczące zarządzania projektami IT oraz wykorzystania rozwiązań mobilnych w zarządzaniu. Na konferencji poruszone zostaną także kwestie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji - http://icoitim.wsm.warszawa.pl/