Medal KEN dla Marcina Paprzyckiego

Prezes Oddziału Mazowieckiego Marcin Paprzycki został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie to przyznawane jest od 1956 r. „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”. Wyróżnienie mogą otrzymać nauczyciele wszystkich stopni edukacji, w tym wykładowcy akademiccy legitymujący się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania. Medal Komisji Edukacji Narodowej nadaje Minister Edukacji Narodowej.

Serdecznie gratulujemy kol. Marcinowi Paprzyckiemu wyróżnienia!