Listy gratulacyjne z okazji 35-lecia PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne otrzymało szereg listów gratulacyjnych z okazji 35-lecia istnienia Towarzystwa.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski napisał, że PTI przez 35 lat swoje działalności stało się głównym inicjatorem wydarzeń poświęconych informatyce w Polsce.

Poseł Paweł Arndt, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii podziękował PTI za zaangażowanie w działania mające na celu skuteczne wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz rzetelną i profesjonalną pracę na rzecz informatycznej modernizacji kraju.

Przewodniczący Komitetu Informatyki PAN, prof. Roman Słowiński wskazał w swoim liście, że PTI pełni ważna rolę integratora różnych środowisk naukowych, uczelnianych i gospodarczych związanych z technologiami informacyjnymi.

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Piotr Szymczak pogratulował PTI 35 lat działalności i wyraził nadzieję na dalsze efektywne kontynuowanie współpracy między obiema organizacjami.

Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Ewa Mańkiewicz-Cudna podkreśliła, że członkowie-założyciele PTI to cieszący się dużym prestiżem naukowcy i praktycy. W 35-letniej działalności PTI za szczególnie ważne uznała wspieranie działalności naukowej związanej z informatyką, popularyzację informatyki oraz reprezentowanie swoich członków przed instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) przekazał, że bardzo wysoko ocenia dorobek PTI i jego wkład w rozwój informatyki oraz społeczeństwa informacyjnego w Polsce.