Laureaci XXXII Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Rozstrzygnięto XXXII Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Zwyciężył Michał Ciszewski, który zgłosił pracę pt. „Efficient Code Banking for Internet of Things Microcontrollers”. Drugą nagrodę zdobył Mateusz Lango za pracę „Analiza i rozszerzenia klasyfikatora złożonego Roughly Balanced Bagging dla danych niezrównoważonych”. Trzecie miejsce zajął Bartłomiej Szczepanik i Andrzej Dębski. Wyróżnienia przyznano Olgierdowi Grodzkiemu, Mateuszowi Lewandowskiemu i Bartoszowi Niemczurze.

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne corocznie od 1984 r. Za jego przygotowanie odpowiada Oddział Dolnośląski PTI, zwłaszcza kol. Zygmunt Mazur i Hanna Mazur. Celem konkursu jest między innymi podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi zajmującymi się informatyką.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach Oddziału Dolnośląskiego - http://pti.wroc.pl/html/konkurs.xml.