Kształcenie zawodowe – zgłoszenia do Forum partnerów społecznych

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (OWEZiS) rozpoczyna realizację pierwszego etapu programu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców, pracowników, organizacji społecznych i branżowych.

Realizowane obecnie działania mają na celu stworzenie Forum partnerów społecznych, które mogłoby dokonać przeglądu, aktualizacji i dostosowania klasyfikacji zawodów oraz podstawy programowej stosowanej w szkolnictwie zawodowym. Planowane jest utworzenie 25 branżowych zespołów, złożonych z przedstawicieli partnerów społecznych.

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej wystosował do Polskiego Towarzystwa Informatycznego prośbę o rekomendację specjalistów, którzy chcieliby wziąć udział w tych pracach. Rekomendacje zostaną wystawione wszystkim chętnym, którzy mają aktualnie opłacone składki. Zachęcamy do zgłaszania się.

Więcej informacji o projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” można znaleźć na stronie http://www.koweziu.edu.pl/power/p10.html.