Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw

Już jutro rozpoczyna się XI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw, na którym PTI reprezentować będzie Dyrektor Izby Rzeczoznawców - Tomasz Szatkowski. Konferencja dotyczy systemów informatycznych w jednostkach samorządowcy i jest przeznaczona dla przedstawicieli władz lokalnych oraz specjalistów IT pracujących w jednostkach samorządowych.

Podczas tej edycji uczestnicy będą mogli zapoznać się m.in. z problematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego w instytucjach publicznych, w tym w kontekście realizowanych e-usług. Dyskusja dotyczyć będzie także rozwoju portalu informacji geoprzestrzennych dla województwa oraz tworzenia systemu e-usług, w tym rozwoju aplikacji dziedzinowych i rejestrów publicznych. Prelegenci przedstawią również dwa lokalne serwisy internetowe: Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną edupolis.pl, która udostępnia materiały i treści dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz regionalny informator kulturalny – kulturawzasiegu.pl.

Dyrektor Izby Rzeczoznawców PI, Tomasz Szatkowski przedstawi prezentację pt. Izba Rzeczoznawców PTI – partnerskie wsparcie w obszarze teleinformatyki”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia - http://konwent.spnt.pl/pomorza-i-kujaw/o-konwencie/