Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2016 roku rozstrzygnięty.

Konkurs Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2016 roku został oficjalnie rozstrzygnięty.

Spośród publikacji zgłoszonych do Konkursu Kapituła na posiedzeniu, które odbyło się 15 września 2016 r. we Wrocławiu wybrała laureatów w obu kategoriach (Książka Informatyczna Roku 2016 i Książka Naukowa Roku 2016).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej gali, która odbędzie się 30 listopada 2016 r. w Szczecinie. O szczegółach gali laureaci zostaną poinformowani indywidualnie. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego po ich ogłoszeniu.

za: http://rn.pti.org.pl/index.php/component/content/article/8-news/52-konkurs